Władze

Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa 
prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska – Wyszkowska
Al. IX Wieków Kielc 19a
pok. 9a
(041) 349-69-08/03
Wicedyrektor ds. nauki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
dr n. med. Grażyna Wiraszka
Al. IX Wieków Kielc 19a
pok. 8

e-mail: grazyna.wiraszka@ujk.edu.pl
(041) 349-69-36

Godziny przyjęć:
środa, godz. 12:30 – 13:30

Wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
Al. IX Wieków Kielc 19a
pok. 9a

e-mail: malgorzata.kaczmarczyk@ujk.edu.pl
(041) 349-69-08

Godziny przyjęć:
poniedziałek, godz. 14:00-15:00
piątek, godz. 15:00-16:00