Struktura organizacyjna Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa

(wg stanu na dzień 1.05.2018)

L.p. Zakład Kierownik Skład osobowy
1. Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego
pok. 114
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska, prof. zw. z tyt. prof.
dr n med. Ewa Dutkiewicz, adiunkt
dr n. med. Katarzyna Krekora-Wollny, st. wykładowca ½ etatu
mgr Elżbieta Zawierucha, wykładowca
mgr Agnieszka Kaleta, wykładowca
2. Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego
pok. 207
prof. dr hab. n. med.
Marianna Janion
prof. dr hab. n. med. Marianna Janion, prof. zw. z tyt. prof.
dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. nadzw.
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, adiunkt
dr n. med. Anna Jaroszyńska, adiunkt
mgr Ewelina Nowak, wykładowca
dr n. med. Łukasz Żandecki, adiunkt
dr n. med. Michał Zabojszcz, adiunkt
lek. Łukasz Piątek, asystent
dr n. med. Karol Kaziród-Wolski, asystent
Współpraca z II Kliniką Kardiologii ŚCK
Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
Współpraca z Kliniką Chorób Zakaźnych WSzZ
Kierownik – p.o. lek. Paweł Pabjan
Współpraca z Kliniką Hematologii ŚCO
Kierownik – dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK
Współpraca z Kliniką Endokrynologii ŚCO
Kierownik – dr n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK
3. Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa Pediatrycznego
i Społecznego
pok. 211
dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki prof. UJK dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. nadzw.
dr n. med. Przemysław Wolak, adiunkt
dr n. med. Zdzisław Domagała, st. wykładowca ½ etatu
mgr Agnieszka Zaworska – Winiarska, instruktor
lek. Maciej Szczukocki, asystent
mgr Beata Prokop, wykładowca
Współpraca z Kliniką Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii ŚCP im. Władysława Buszkowskiego
Kierownik/Konsultant – dr n. med. Przemysław Wolak
4. Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa  Ginekologiczno-Położniczego
pok. 210
dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. nadzw.
dr n. med. Izabela Lewandowska-Andruszuk, adiunkt
dr n. o zdr. Beata Szpak, adiunkt
mgr Marlena Durlik, wykładowca
mgr Ewelina Siczek, wykładowca
5. Zakład Profilaktyki
w Ginekologii i Położnictwie
pok. 210
dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. UJK dr hab. n med. Wojciech Rokita, prof. nadzw.
dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka, adiunkt
dr n. med. Piotr Niziurski, st. wykładowca
mgr Maria Michalska, wykładowca
Współpraca z Kliniką Położnictwa i Ginekologii WSzZ
Kierownik – dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. UJK
6. Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa Onkologicznego
pok. 216
dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. nadzw.
dr n. hum. Kazimiera Zdziebło, adiunkt
dr n. med. Renata Stępień, adiunkt
dr n. med. Grażyna Wiraszka, adiunkt
mgr Marta Siwek, wykładowca
7. Pracownia Pielęgniarstwa
i Położnictwa
pok. 15
dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska, adiunkt
dr n. med. Barbara Lelonek, st. wykładowca
dr n. med. Elżbieta Kamusińska, st. wykładowca
mgr Wiesława Zabłocka, wykładowca
mgr Ewa Jachymczyk, instruktor
mgr Ewa Kozłowska – instruktor ½ etatu
mgr Przemysław Zając, wykładowca
mgr Agnieszka Saługa, instruktor
mgr Małgorzata Dudek, instruktor
8. Zakład Położnictwa, Ginekologii
i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
pok. 211
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, prof. zw. z tyt. prof.
prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
mgr Marzena Wrześniewska, wykładowca
mgr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk, wykładowca
mgr Katarzyna Wójcik, instruktor
Współpraca z Kliniką Ginekologii ŚCO
Kierownik – p. o. lek. Marcin Misiek
Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński