Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

SKŁAD

KIERUNKOWYCH ZESPOŁÓW ds. PRORAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK)

 

SKŁAD KIERUNKOWEGO ZESPOŁU PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK) ROK AKADEMICKI 2018/2019

SKŁAD KZPK – KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Charakter uczestnictwa
1. dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś przewodniczący KZPK
2. dr n. med. Edyta Naszydłowska nauczyciel akademicki
3. dr hab. prof. UJK Ewa Orlewska nauczyciel akademicki
4. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź nauczyciel akakdemicki
5. dr n. o kf. Elżbieta Cieśla nauczyciel akademicki
6. dr n. med. Małgorzata
Czarny-Działak
nauczyciel akademicki
7. dr n. med. Przemysław Wolak nauczyciel akademicki
8. dr n. med. Ewa Dutkiewicz nauczyciel akademicki
9. dr n. o zdr. Beata Szpak nauczyciel akademicki
10 dr. n. med. Renata Gałuszka nauczyciel akademicki
11. mgr Monika Michalak nauczyciel akademicki
12. mgr Katarzyna Kulik-Siarek nauczyciel akademicki
13. mgr Agnieszka Sobczyk nauczyciel akademicki
14. mgr Iwona Benewiat-Słoń interesariusz zewnętrzny
15. technik usług kosmetycznych Ewa Pela interesariusz zewnętrzny
16. mgr Daria Rębiś przedstawiciel studiów doktoranckich
17. Dominika Kępa przedstawiciel studentów
18. mgr Beata Niebudek pracownik administracyjny

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

na kierunku Dietetyka w roku akademicki 2018/2019

SKŁAD KZPK Funkcja
dr n. rol. Kamila Sobaś nauczyciel akademicki przewodniczący
prof. nadzw. n. o zdr. Edyta Suliga Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego,

nauczyciel akademicki

członek
prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek nauczyciel akademicki członek
dr n. o. zdr.AnnaTokarska nauczyciel akademicki członek

 

dr n. o zdr. Edyta Naszydłowska nauczyciel akademicki członek

 

dr n. med. Elżbieta Cieśla nauczyciel akademicki członek

 

dr n. o. zdr. Aleksandra Cieślik nauczyciel akademicki członek

 

dr n. med. Małgorzata Knap nauczyciel akademicki członek

 

mgr Dorota Mikołajewicz interesariusz zewnętrzny członek

 

mgr Grażyna Łęska-Baranowicz interesariusz zewnętrzny członek

 

ks dr Jan Jagiełka interesariusz zewnętrzny członek

 

mgr Katarzyna Szydłowska pracownik administracyjny członek

 

mgr Agata Bujak – Krzemińska przedstawiciel doktorantów członek

 

Szymon Osowski przedstawiciel studentów członek

 

 

Skład KZPK – kierunek: Ratownictwo Medyczne rok akademicki 2017/2018

 1. prof. dr hab. n. med. Siergiej Pańko – nauczyciel akademicki
 2. mgr Kamil Makowski – nauczyciel akademicki, przewodniczący KZPK
 3. dr n. med. Aleksandra Cieślik – nauczyciel akademicki
 4. dr n. med. Agata Horecka-Lewitowicz – nauczyciel akademicki
 5. dr n. med. Aleksandra Słopiecka – nauczyciel akademicki
 6. dr n. med. Małgorzata Knap – nauczyciel akademicki
 7. med. Jacek Janowski – nauczyciel akademicki
 8. mgr Bartosz Wydrych – nauczyciel akademicki
 9. mgr Paulina Łon – nauczyciel akademicki
 10. mgr Urszula Telicka – interesariusz zewnętrzny
 11. mgr Anna Krajcarz – pracownik administracyjny
 12. student

 

SKŁAD KZPK – KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE ROK AKADEMICKI 2016/2017

 1. dr Skawińska Mirosława przewodniczący KZPK
 2. dr hab. Szpringer Monika nauczyciel akademicki
 3. dr Dutkiewicz Ewa nauczyciel akademicki
 4. dr Lelonek Barbara nauczyciel akademicki
 5. dr Przybylski Wojciech nauczyciel akademicki
 6. dr Rezner Anna nauczyciel akademicki
 7. dr Strzelecka Agnieszka nauczyciel akademicki
 8. mgr inż Gruszewski Czesław nauczyciel akademicki
 9. ks. dr Drapała Andrzej interesariusz zewnętrzny
 10. ks. dr Banasik Krzysztof interesariusz zewnętrzny
 11. lek med. Olendzka Halina interesariusz zewnętrzny
 12. mgr Mikołajczyk Janina interesariusz zewnętrzny
 13. mgr Hombek Elżbieta pracownik administracyjny
 14. student Miernik Justyna

 

SKŁAD KZPK – KIERUNEK: KOSMETOLOGIA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 1. dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś przewodniczący KZPK
 2. dr hab. prof. UJK Ewa Orlewska nauczyciel akademicki
 3. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź nauczyciel akademicki
 4. dr n. o kf. Elżbieta Cieśla nauczyciel akademicki
 5. dr n. med. Małgorzata Czarny Działak nauczyciel akademicki
 6. dr n. med. Przemysław Wolak nauczyciel akademicki
 7. dr n. med. Ewa Dutkiewicz nauczyciel akademicki
 8. dr n. med. Beata Bąk nauczyciel akademicki
 9. dr n. med. Renata Gałuszka nauczyciel akademicki
 10. mgr Monika Michalak interesariusz zewnętrzny
 11. mgr Alicja Głodzińska interesariusz zewnętrzny
 12. mgr Małgorzata Michta interesariusz zewnętrzny
 13. mgr Elżbieta Hombek interesariusz zewnętrzny

 

SKŁAD KZPK – KIERUNEK: DIETETYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 1. prof. nadzw. n. o zdr. Suliga Edyta przewodnicząca
 2. prof. zw. dr hab. n. med. Głuszek Stanisław nauczyciel akademicki
 3. dr n. med. Krekora-Wolny Katarzyna nauczyciel akademicki
 4. dr n. o. zdr. Cieślik Aleksandra nauczyciel akademicki
 5. dr n. med. Cieśla Elżbieta nauczyciel akademicki
 6. dr n. med. Knap Małgorzata nauczyciel akademicki
 7. dr.n.hum. Skawińska Mirosława nauczyciel akademicki
 8. mgr Sikora Monika pracownik administracyjny
 9. doktorant Pietraszkiewicz Magdalena przedstawiciel doktorantów
 10. student Bujak- Krzemińska Agata przedstawiciel studentów