Struktura Instytutu

(wg stanu na dzień 1.10.2018 r.)

L.p. Zakład Kierownik Skład osobowy
 1. Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
pok. 114
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. zw. z tyt. prof.
dr n. med. Aleksandra Cieślik, st. wykładowca
dr n. med. Aleksandra Słopiecka, st. wykładowca
lek. Michał Bączek, asystent
mgr Paulina Łon, wykładowca
Współpraca z I Kliniką Kardiologii i Elektroterapii ŚCK
Kierownik –  med. dr med. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
2. Zakład Profilaktyki Społecznej
pok. 208
dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. nadzw.
dr n. hum. Mirosława Skawińska, st. wykładowca
dr n. med. Agata Anna Horecka-Lewitowicz, adiunkt
dr n. med. Edyta Naszydłowska, adiunkt
dr n. med. Chojnowska-Ćwiąkała, asystent
Punkt Interwencji Kryzysowej dla studentów
Kierownik – dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
3. Zakład Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów
pok. 117
dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. nadzw.
dr n. o zdr. Ewa Makieła, st. wykładowca
Współpraca z  Kliniką Radioterapii ŚCO
Kierownik – lek. Jacek Sadowski
Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
Klinika Onkologii Klinicznej ŚCO
Kierownik – dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Klinika Endokrynologii ŚCO
Kierownik – dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK
4. Zakład Badań Wieku Rozwojowego
pok. 206
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz prof. UJK dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw.
dr n. o kf. Elżbieta Cieśla, asystent
dr n. o zdr. Ewa Zięba, adiunkt
dr n. hum. Halina Król, adiunkt
 5. Zakład Medycyny Ratunkowej
pok. 113
prof. dr hab. n. med. Siergiej Pańko prof. dr hab. n. med. Siergiej Panko, prof. zw. z tyt. prof.
dr n. med. Małgorzata Knap, adiunkt
dr n. med. Paweł Musiał, st. wykładowca
dr n. med. Paweł Podsiadło, adiunkt
lek. Jacek Janowski, st. wykładowca
lek. Michał Domagała, st. wykładowca
mgr Kamil Makowski, st. wykładowca
mgr Bartosz Wydrych, wykładowca
6. Zakład Żywienia
i Dietetyki
pok. 2
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga,
prof. UJK
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. nadzw.
dr. n. rol. Kamila Sobaś, st. wykładowca
dr n. o zdr. Anna Tokarska, st. wykładowca
mgr Agnieszka Sobczyk, wykładowca

7.

Pracownia Psychologii
i Pedagogiki Medycznej
pok. 113
dr n. hum. Aldona Kopik dr n. hum. Aldona Kopik, asystent
dr n. hum. Martyna Głuszek – Osuch, adiunkt
dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka, asystent
mgr Marzena Reliszka, st. wykładowca
Współpraca z  Kliniką Kardiochirurgii ŚCK
Kierownik/Konsultant –  dr n. med. Edward Pietrzyk
Współpraca z  Kliniką Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ
Kierownik/Konsultant –  dr n. med. Jacek Gołębiowski
Współpraca z  Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzZ
Kierownik/Konsultant – p.o. lek. Sławomir Plewa
Współpraca z  Kliniką Chorób Wewnętrznych WSzZ
Kierownik/Konsultant –  p.o. lek. Paloma Kryczka
Współpraca z  Kliniką Neurologii WSzZ
Kierownik/Konsultant – dr n. med. Anita Rosołowska
Współpraca z  Kliniką Nefrologii WSzZ
Kierownik/Konsultant –  dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński
Współpraca z  Kliniką Dermatologii WSzZ
Kierownik/Konsultant –  dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
Współpraca z  Kliniką Rehabilitacji WSzZ
Kierownik/Konsultant –  p.o. lek. Grażyna Ściegienna – Zdeb
Współpraca z  Kliniką Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSzZ
Kierownik/Konsultant –  dr n. med. Paweł Skowronek
Współpraca z  Kliniką Okulistyki WSzZ
Kierownik/Konsultant –  dr n. med. Magdalena Gierada
Współpraca z  Kliniką Neonatologii WSzZ
Kierownik/Konsultant –  p.o. lek. Grażyna Pazera
Współpraca z  Kliniką Otolaryngologii WSzZ
Kierownik/Konsultant –  dr n. med. Tadeusz Mierzwa
Współpraca z  Kliniką Chirurgii Naczyniowej WSzZ
Kierownik/Konsultant –  p.o. lek. Jarosław Miszczuk
Współpraca z  I Kliniką Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego
Kierownik/Konsultant –  dr n. med. Zdzisław Domagała
Współpraca z  II Kliniką Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego
Kierownik/Konsultant –  wakat
Współpraca z  Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej ŚCP im. Wł. Buszkowskiego
Kierownik/Konsultant –  dr n. med. Małgorzata Szerla
Współpraca z  Zakładem Diagnostyki Obrazowej WSzZ
Kierownik/Konsultant –  lek. Łukasz Wypchło