Zaliczenie u dr Rafalskiego

UWAGA zaliczenie u dr Rafalskiego z przedmiotu Biochemia dla kierunku Kosmetologia niestacjonarna I rok 05.07.2019r.  o godz. 11:00

UWAGA Egzamin u dr Rafalskiego z przedmiotu Biochemia dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok  niestacjonarne  02.07.2019r. o godz. 16:30

UWAGA Egzamin u dr Rafalskiego z przedmiotu Farmakologia dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok  niestacjonarne  04.07.2019r. o godz. 16:30