o kierunku dietetyka

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Dietetyka
dr n. rol. Kamila Sobaś
pok. B 2.05 
tel. 41 349 6953
kamila.sobas@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Dietetyka
mgr Beata Niebudek
pok. B 2.05
tel. 41 349 6952
beata.niebudek@ujk.edu.pl