o kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
pok. B 2.20
tel. 41-349 69-08
malgorzata.kaczmarczyk@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo
mgr Agata Adamczyk
pok. B 2.21
tel. 41 349 6935
agata.adamczyk@ujk.edu.pl