konsultacje kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

KONSULTACJE
rok akademicki 2020-2021
semestr I (zimowy)
dr n. med. Aleksandra Słopiecka

dla kierunku studiów
Położnictwo studia I stopnia stacjonarne I rok (wszystkie grupy)

03.02.2021. (środa) od 12.45.  do 14.00. w sali A 1.06.

dr n. med. Aleksandra Cieślik
dla kierunku studiów
Położnictwo studia I stopnia stacjonarne I rok (wszystkie grupy)

03.02.2021. (środa) od 12.45. do 14.00. w sali A 1.07.


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW OPIEKUNÓW ROKU na TEAMS

2020/2021

Kierunki PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

Lp.

Kierunek, rok, poziom

Opiekun roku

Dyżur

PIELĘGNIARSTWO

1

Pielęgniarstwo I rok i st.

dr Ewelina Nowak

Piątki 9.00-9.30

2

Pielęgniarstwo II rok I st.

dr Przemysław Zając

Czwartki 13.00-13.30

3

Pielęgniarstwo III rok I st.

mgr Agnieszka Kaleta

Poniedziałki 19.30-20.00

4

Pielęgniarstwo I rok II st.

mgr Ewa Kozłowska

Piątki 14.00-14.30

5

Pielęgniarstwo II rok II st.

Dr Grażyna Wiraszka

26.11.2020 godz. 15.30-16.00; środy godz. 15.45-16.15; 13.01.2021 i 2.02.2021 godz. 19.00-19.30

POŁOŻNICTWO

1

Położnictwo I rok I st.

dr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk

Piątki godz. 18.00-18.30

2

Położnictwo II rok I st.

mgr Marlena Durlik

Piątki 17.00-17.30

3

Położnictwo III rok I st.

dr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk

Wtorki 17.00-17.30

4

Położnictwo I rok II st.

dr Beata Szpak

Poniedziałki godz. 10.00-10.30

5

Położnictwo II rok II st.

dr Małgorzata Kaczmarczyk

Poniedziałki 11.00-11.30 (7;14.12.2020; 4.01.;11.01;25.01;1.02.2021)