konsultacje kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

KONSULTACJE
rok akademicki 2020-2021
semestr II (letni)

dr Jadwiga Krawczyńska w dn. 13.07.2021r. godz. 9.00- 10.30   pok. A 1.08

Konsultacje dla studentów u Pani dr Barbary Lelonek odbędą się w dn.:
– 8.07.2021 godz. 8.00 – 9.00 pok. A 1.06
– 16.09.2021 godz. 8.00 – 8.45  pok. A 1.06

Konsultacje u Pani dr Edyty Naszydłowskiej odbędą się w dn. 28.06.2021r. godz. 9.00 – 11.00 pok. B 2.16

dr n. med. Aleksandra Słopiecka
dla kierunku studiów
Położnictwo studia I stopnia stacjonarne I rok (wszystkie grupy)
08.06.2021. (wtorek) od 11.30.  do 12.00. w sali A 1.01 (BLS)


KONSULTACJE
rok akademicki 2020-2021
semestr I (zimowy)

Konsultacje u Pani dr Renaty Stępień odbędą się w dniach:
10.02.2021r. godz. 13.30 – 15.30  pok. D 3.16/b
15.02.2021r. godz. 13.30 – 15.00  pok. D 3.16/b

Pani dr Grażyna Wiraszka
8.02.2021 – godzina 10.00-13.00, pokój CM_B 2.15/16
9.02.2021 – godzina 16.00-17.00. Teams (1 rok Piel mgr)
10.02.2021- godzina 16.00-17.00. Teams (2 rok Piel mgr)
15.02.2021 – godzina 10.00-11.00, pokój CM_B 2.15/16
01.03.2021 – godzina 10.00-11.00, pokój CM_B 2.15/16

dr Barbara Lelonek w dn. 15.02.2021r. godz. 10.00-11.30  pok. B 1.07

dr Jadwiga Krawczyńska w dn. 15.02.2021r. godz. 10.00-11.30  pok. B 1.07

mgr Sylwia Głowala w dn. 10.02.21 godz. 8.00-10.00  pok. B 1.28

dr n. med. Aleksandra Słopiecka
dla kierunku studiów
Położnictwo studia I stopnia stacjonarne I rok (wszystkie grupy)
03.02.2021. (środa) od 12.45.  do 14.00. w sali A 1.06

dr n. med. Aleksandra Cieślik
dla kierunku studiów
Położnictwo studia I stopnia stacjonarne I rok (wszystkie grupy)
03.02.2021. (środa) od 12.45. do 14.00. w sali A 1.07


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW OPIEKUNÓW ROKU na TEAMS

2020/2021

Kierunki PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

Lp.

Kierunek, rok, poziom

Opiekun roku

Dyżur

PIELĘGNIARSTWO

1

Pielęgniarstwo I rok i st.

dr Ewelina Nowak

Piątki 9.00-9.30

2

Pielęgniarstwo II rok I st.

dr Przemysław Zając

Czwartki 13.00-13.30

3

Pielęgniarstwo III rok I st.

mgr Agnieszka Kaleta

Poniedziałki 19.30-20.00

4

Pielęgniarstwo I rok II st.

mgr Ewa Kozłowska

Piątki 14.00-14.30

5

Pielęgniarstwo II rok II st.

Dr Grażyna Wiraszka

26.11.2020 godz. 15.30-16.00; środy godz. 15.45-16.15; 13.01.2021 i 2.02.2021 godz. 19.00-19.30

POŁOŻNICTWO

1

Położnictwo I rok I st.

dr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk

Piątki godz. 18.00-18.30

2

Położnictwo II rok I st.

mgr Marlena Durlik

Piątki 17.00-17.30

3

Położnictwo III rok I st.

dr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk

Wtorki 17.00-17.30

4

Położnictwo I rok II st.

dr Beata Szpak

Poniedziałki godz. 10.00-10.30

5

Położnictwo II rok II st.

dr Małgorzata Kaczmarczyk

Poniedziałki 11.00-11.30 (7;14.12.2020; 4.01.;11.01;25.01;1.02.2021)