Organizacja studiów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

Programy studiów kierunku Pielęgniarstwo

I Stopnia

II Stopnia

 

Programy studiów kierunku Położnictwo

I Stopnia

II Stopnia


 

Harmonogramy realizacji programu studiów kierunku Pielęgniarstwo

I Stopnia

II Stopnia

 

Harmonogramy realizacji programu studiów kierunku Położnictwo

I Stopnia

II Stopnia


 

Karty przedmiotów kierunku Pielęgniarstwo

I Stopnia
2018/2019

2019/2020


II Stopnia
2018/2019

  2019/2020


  Karty przedmiotów kierunku Położnictwo

  I Stopnia
  2018/2019

  2019/2020


  II Stopnia
  2018/2019

  2019/2020