kierunek Ratownictwo Medyczne

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne
dr n. o zdr. Dorota Rębak
pok. B 2.23
tel. 41-349 69-43, 41-349 69-48
dorota.rebak@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Ratownictwo Medyczne
mgr Katarzyna Szydłowska
pok. B 2.21
tel. 41 349 6948
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl