Jakość kształcenia kierunku Ratownictwo Medyczne

ANKIETYZACJA

2015/2016
Ocena nauczyciela

2016/2017
Ocena nauczyciela

2017/2018
Ocena nauczyciela

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

2018/2019
Ocena nauczyciela

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

2019/2020
Ocena osiągnięcia efektów kształcenia