Organizacja studiów kierunku Ratownictwo Medyczne

Programy studiów (kształcenia) kierunku Ratownictwo Medyczne:

 

Harmonogramy (plany) realizacji programu studiów kierunku Ratownictwo Medyczne:

 

Karty przedmiotów kierunku Ratownictwo Medyczne:

2017/2018
I rok

 

II rok

 

III rok


 

2018/2019
I rok

 

II rok

 

III rok


 

2019/2020
I rok

 

II rok

 

III rok


 

2020/2021
I rok

 

II rok

 

III rok