Organizacja studiów kierunku Wychowanie Fizyczne

Programy studiów kierunku Wychowanie Fizyczne:

 

Harmonogramy realizacji programu studiów kierunku Wychowanie Fizyczne:

 

Karty przedmiotów kierunku Wychowanie Fizyczne:

2015/2016


2016/2017


2017/2018
I Stopnia


2018/2019
I Stopnia


2019/2020
I Stopnia

II Stopnia