o kierunku zdrowie publiczne

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne
dr n. o zdr. Dorota Rębak
pok. B 2.23
tel. 41 349 6943, 41 349 6948
dorota.rebak@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Zdrowie Publiczne
mgr Marzena Krzysiek
pok. B 2.22
tel. 41 349 6948
marzena.krzysiek@ujk.edu.pl