Organizacja studiów kierunku Zdrowie Publiczne

Programy studiów (kształcenia) kierunku Zdrowie Publiczne:

 

Harmonogramy (plany) realizacji programu studiów kierunku Zdrowie Publiczne:

 

Karty przedmiotów kierunku Zdrowie Publiczne:

I Stopnia
2017/2018


 

I Stopnia
2018/2019


 

I Stopnia
2019/2020
I Rok

II Rok


III Rok


 

I Stopnia
2020/2021
I Rok

II Rok


III Rok


 

II Stopnia
2019/2020
I Rok

II Rok


 

II Stopnia
2020/2021
I Rok

II Rok