Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK” z dnia 22.02.2021 r. zostaje przedłużona do 12.03.2021 r.

Rekrutacja  dotyczy:

  • studentów I roku kierunku lekarskiego (nabór 2020/2021), studia stacjonarne
  • studentów III roku kierunku lekarskiego (nabór 2018/2019), studia stacjonarne

 Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.02.2021  do 12.03.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.


REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. SZKOLEŃ KADRY DYAKATYCZNEJ/TECHNICZNEJ

Informujemy rekrutacja  do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK” z dnia 22.02.2021 r. zostaje przedłużona do 15.03.2021 r.

Rekrutacja  dotyczy n/w szkoleń:

□ Instruktor symulacji kurs podstawowy
□ Instruktor symulacji kurs zaawansowany
□ Egzaminator OSCE
□ Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym
□ Szkolenie – technik symulacji medycznej 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.02.2021  do 15.03.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. A pok. 0.02 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57


REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. SZKOLEŃ KADRY DYAKATYCZNEJ/TECHNICZNEJ

Informujemy, iż od dnia 22.02.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy n/w szkoleń:

□ Instruktor symulacji kurs podstawowy
□ Instruktor symulacji kurs zaawansowany
□ Egzaminator OSCE
□ Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym
□ Szkolenie – technik symulacji medycznej 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.02.2021  do 03.03.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. A pok. 0.02 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, iż od dnia 22.02.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy:

-studentów I roku kierunku lekarskiego (nabór 2020/2021)

– studentów III roku kierunku lekarskiego (nabór 2018/2019)

 Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.02.2021  do 03.03.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. A pok. 0.02 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.


Pliki do pobrania: