Biuro do spraw nauki i projektów

mgr inż. Agata Czyż
pok. D 2/19
tel. (041) 349 69 86
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
agata.czyz@ujk.edu.pl

mgr Anna Lasota
pok. D 2/19
tel. (041) 349 69 72
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
anna.lasota@ujk.edu.pl

mgr Ewa Nowosińska
pok. D 2/19
tel. (041) 349 69 03
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

mgr Agnieszka Ciszek
pok. D 2/19
tel. (041) 349 69 87
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl