Aktualności

Przedłużamy nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY”

Przedłużamy nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” do 08.07.2020r.

  • Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” na kierunkach : Lekarski, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka.

Więcej informacji:

https://cm.ujk.edu.pl/nowe-perspektywy/nabor-na-staze-w-ramach-projektu-nowe-perspektywy-rozwoju-uniwersytetu-jana-kochanowskiego-w-kielcach-2/

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny w roku akademickim 2019/2020

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

W związku z rezygnacją 1 osoby ogłasza się nabór na zwolnione miejsce w dniach od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy (Zał.nr 1) należy przesłać do 16.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: ehombek@ujk.edu.pl

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny  w roku akademickim 2019/2020
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

W związku z rezygnacją 1 osoby  ogłasza się nabór na zwolnione miejsce w dniach od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: ehombek@ujk.edu.pl  

Zał Nr 1 Formularz Zgloszeniowy NOWE PERSPEKTYWY WLiNoZ Wersja Luty 2019 (124.0 KiB)

 

Nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na trzymiesięczne, 360-godzinne programy stażowe z kierunków:

  • Lekarski – 5 rok
  • Pielęgniarstwo – 3 rok I stopnia
  • Położnictwo – 3 rok I stopnia
  • Kosmetologia – 3 rok I stopnia
  • Dietetyka – 3 rok I stopnia

Do pobrania:

Kierunkowe efekty kształcenia: