Aktualności

Prowadzimy nabór na bezpłatne kursy i szkolenia

W ramach projektu

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

trwa nabór na bezpłatne kursy i szkolenia certyfikowane przez

Centrum Kształcenia Podyplomowego dla studentów/ek:

PIELĘGNIARSTWA – II STOPNIA I i II ROKU

POŁOŻNICTWA – II STOPNIA I i II ROKU

W ramach programu student może uczestniczyć tylko w jednym kursie specjalistycznym!!!

Kursy specjalistyczne będą organizowane dla grup min. 6 osobowych, będą trwały max 3 mies. (wraz ze stażami) i zakończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego. Programy kursów oparte są na wytycznych  CKPiP w Warszawie, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.

Wykaz kursów, na które trwa nabór.

 

Pielęgniarstwo

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową (173h);
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h)
 3. Podstawy opieki paliatywnej (85h)
 4. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (80h)
 5. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (164h)
 6. Żywienie do jelitowe i pozajelitowe (200h)
 7. Leczenie ran (200h)
 8. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (108h)
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90h)

 

 Położnictwo

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji (62 h)
 2. Leczenie ran (115 h)
 3. Szczepienia ochronne (52 h)
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90 h)

W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych niż 6 osób, kurs się nie odbędzie!

Wypełnione i podpisane dokumenty

– Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego (należy wskazać rodzaj kursu lub zaproponować nowy)

– Formularz zgłoszeniowy

można składać w pok. 2/19 Budynek D w terminie do 27.10.2021r.

Osoba do kontaktu:

Ewa Nowosińska

tel. 41 349-69-03

e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Regulamin projektu

Instrukcja Założenia Konta w Systemie Monitorowania Kształcenia

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem wypełnienia limitu miejsc zachęcam Państwa do udziału w kursie (dotyczy osób, które nie zgłosiły formularza w pierwszym terminie):

 1. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i KINESJOLODYTAPING ,
 2. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i MASAŻ FUNKCYJNY, POPRZECZNY I INNE TECHNIKI MASAŻU WYKORZYSTYWANE W FIZJOTERAPII.

Formularz zgłoszeniowy proszę składać do dnia 14.10.2021 roku do godz. 15:00 do pok. 2/19 Budynek D

Szanowni Studenci,

W ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzony jest nabór wśród studentów kierunku Fizjoterapia IV i V roku studiów stacjonarnych na poniższej wymienione certyfikowane kursy:

 1. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i KINESJOLODYTAPING (dla 1 osoby dwa kursy) – 10 osób,
 2. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i MASAŻ FUNKCYJNY, POPRZECZNY I INNE TECHNIKI MASAŻU WYKORZYSTYWANE W FIZJOTERAPII (dla 1 osoby dwa kursy) – 10 osób.

W ramach programu student może uczestniczyć tylko w jednym kursie!!!

Proszę zapoznać się z obowiązującym Regulaminem https://cm.ujk.edu.pl/nowe-perspektywy/regulamin/ ,zgodnie z którym przeprowadzana będzie rekrutacja. Proszę szczególną uwagę zwrócić na kryteria rekrutacji w zakresie zasad przyznawania punktów. Uzyskanie wymienionych w Regulaminie punktów możliwe będzie jedynie w przypadku ich odpowiedniego udokumentowania. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną proszę nie pobierać z Dziekanatu zaświadczenia o statusie studenta i uzyskanej średniej. Koordynator Wydziałowy pobierze je zbiorczo.

Załączony Formularz zgłoszeniowy i zaświadczenia potwierdzające dodatkowe aktywności wymienione w Regulaminie, proszę składać w dniach 07-13.10.2021 rok, w godz. 9.00 – 14.00 do urny opatrzonej napisem KURSY FIZJOTERAPIA, zlokalizowanej przy portierni
w budynku D (wejście od ul. Radiowej).

Planowane terminy realizacji poszczególnych kursów:

 1. FIZJOTERAPIA W GERIATRII: 16.-17.10.2021; 23-24.10.2021; 06.11.2021 oraz 20-21.11.2021 r.

KINESJOLODYTAPING: 27-28.11.2021r.

 1. FIZJOTERAPIA W GERIATRII: 16.-17.10.2021; 23-24.10.2021; 06.11.2021 oraz 20-21.11.2021

MASAŻ FUNKCYJNY, POPRZECZNY I INNE TECHNIKI MASAŻU WYKORZYSTYWANE W FIZJOTERAPII: 27-28.11.2021r.

 

Kontakt telefoniczny: 41 349 69 03, 41 349 69 43
Koordynator Wydziałowy
dr Dorota Rębak

Do pobrania

Formularz-zgloszeniowy NP1 (502.3 KiB)

Informujemy, że w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” kurs Pobieranie rozmazów cytologicznych nie będzie realizowany  z powodu braku ww. kursu w ofercie szkoleń proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na rok 2021.

trwa nabór na bezpłatne kursy i szkolenia

INFORMACJA

W ramach projektu

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

trwa nabór na bezpłatne kursy i szkolenia certyfikowane przez

Centrum Kształcenia Podyplomowego

dla studentów/ek:

PIELĘGNIARSTWA – II STOPNIA I i II ROKU

POŁOŻNICTWA II STOPNIA I i II ROKU.

W ramach programu student może uczestniczyć tylko w jednym kursie specjalistycznym!!!

Kursy specjalistyczne będą organizowane dla grup ok. 8 osobowych, będą trwały max 3 mies. (wraz ze stażami) i zakończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego. Programy kursów oparte są na wytycznych  CKPiP w Warszawie, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.
Wykaz kursów, na które trwa nabór.

Pielęgniarstwo dla 50 osób.

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową (173h);
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h)
 3. Podstawy opieki paliatywnej (85h)
 4. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (80h)
 5. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (164h)
 6. Żywienie do jelitowe i pozajelitowe (200h)
 7. Leczenie ran (200h)
 8. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (108h)
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90h)

 Położnictwo dla 20 osób.

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji (62 h)
 2. Leczenie ran (115 h)
 3. Szczepienia ochronne (52 h)
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90 h)

 

Wypełnione i podpisane dokumenty

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego (należy wskazać rodzaj kursu lub zaproponować nowy)

Formularz zgłoszeniowy

można składać w wersji papierowej na portierni Budynku D lub w wersji elektronicznej scanem na e-mail ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w terminie do 24.01.2021r.

 

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona w dn. 26.01.2021r.

 

Osoba do kontaktu:

Ewa Nowosińska

tel. 41 349-69-03;

e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz-zgloszeniowy-NOWE-PERSPEKTYWY (501.5 KiB)


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek O Zakwalifikowanie Do Kursu Specjalistycznego (690.3 KiB)


Regulamin projektu

Regulamin (718.8 KiB)


Instrukcja Założenia Konta w Systemie Monitorowania Kształcenia

Instrukcja-założenia-konta-w-Systemie-Monitorowania-Kształcenia (429.3 KiB)


Lista osób zakwalifikowanych do kursów specjalistycznych:

Pielęgniarstwo (139.9 KiB)


Położnictwo (210.4 KiB)

Uzupełniająca lista osób zakwalifikowanych do kursów specjalistycznych:

Położnictwo Lista Uzupełniająca (11.5 KiB)