Informacja

Kurs DIAGNOZOWANIE I LECZENIA ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA I KOŃCZYN METODĄ MCKENZIEGO, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem odbywał się będzie w salach: A-1.01a oraz A-1.01m

Kurs PNF A -1.01d