Nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na trzymiesięczne, 360-godzinne programy stażowe z kierunków:

  • Lekarski – 5 rok
  • Pielęgniarstwo – 3 rok I stopnia
  • Położnictwo – 3 rok I stopnia
  • Kosmetologia – 3 rok I stopnia
  • Dietetyka – 3 rok I stopnia

Do pobrania:

Kierunkowe efekty kształcenia: