Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny  w roku akademickim 2019/2020
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

W związku z rezygnacją 1 osoby  ogłasza się nabór na zwolnione miejsce w dniach od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: ehombek@ujk.edu.pl  

Zał Nr 1 Formularz Zgloszeniowy NOWE PERSPEKTYWY WLiNoZ Wersja Luty 2019 (124.0 KiB)