Pielęgniarstwo i Położnictwo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

INFORMACJA

TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA II STOPNIA II ROKU W RAMACH PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kursy specjalistyczne będą trwały max 3 mies. (wraz ze stażami).

Zakończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego. Programy kursów oparte są na wytycznych  CKPiP w Warszawie, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.

W ramach programu student może uczestniczyć tylko w jednym kursie specjalistycznym.

Wykaz kursów, które realizowane będą systemem weekendowym  na WLiNoZ UJK
w Kielcach :

  1. Leczenie ran (200h) planowany termin rozpoczęcia kursu grudzień 2018;
  2. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (200h) planowany termin rozpoczęcia kursu styczeń 2019;
  3. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h) planowany termin rozpoczęcia kursu luty 2019;

Dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego można pobrać od 14/11/2018 w pokoju 9a
w godzinach 9-14 u Pani Elżbiety Hombek.

Wnioski w wersji papierowej na 3 wymienione powyżej kursy można składać
do 19/11/2018 do godziny 14:00.

Regulamin szczegółowy znajduje się pod linkiem : (http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_75_2018.html)

Pozostałe kursy w ramach projektu, które  będą organizowane przez zewnętrzne ośrodki kształcenia podyplomowego, również dla studentów pielęgniarstwa II stopnia II roku w roku akademickim 2018/2019 to:

  1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
  2. Podstawy opieki paliatywnej
  3. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  4. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Informacja o naborze na powyższe 4 kursy pojawi się w oddzielnym komunikacie.

dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
W-ce dyrektor ds. dydaktycznych
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJK