REKRUTACJA NA STAŻE

dla kier. Kosmetologia – III rok st. stacjonarne I stopnia

 

Harmonogram rekrutacji:

    • 11-21.03.2019 r. – składanie formularzy zgłoszeniowych
    • 22.03.2019 r. – weryfikacja zgłoszeń

Miejsce, gdzie można pobrać i uzupełnić formularz zgłoszeniowy:

Biuro Projektu

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-317 Kielce, al. IX Wieków Kielc 19A p. 9A

Tel. 41/349 6981