Wyniki rekrutacji w zakresie uczestnictwa w programach stażowych dla kierunku studiów KOSMETOLOGIA

w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

  1. dr Małgorzata Markowska – koordynator Projektu
  2. dr Edyta Naszydłowska – wicedyrektor IZP ds. dydaktyki
  3. mgr Elżbieta Hombek – członek Komisji

L.p. Nr albumu Suma

punktów

Decyzja Komisji
1 2 3 4
1. 126682 4,98 pozytywna
2. 126504 4,96 pozytywna
3. 116397 4,96 pozytywna
4. 127173 4,93 pozytywna
5. 126498 4,91 pozytywna
6. 126065 4,91 pozytywna
7. 127034 4,88 pozytywna
8. 126083 4,80 pozytywna
9. 128465 4,77 pozytywna
10. 126321 4,77 pozytywna
11. 126485 4,76 pozytywna
12. 127064 4,72 pozytywna
13. 125716 4,67 pozytywna
14. 125689 4,64 pozytywna
15. 125559 4,57 pozytywna
16. 125482 4,55 pozytywna
17. 126231 4,54 pozytywna
18. 126396 4,52 pozytywna
19. 127184 4,48 pozytywna
20. 126843 4,48 pozytywna
21. 125456 4,43 pozytywna
22. 126731 4,41 pozytywna
23. 126111 4,34 pozytywna
24. 126852 4,23 pozytywna
25. 126679 4,07 pozytywna