Dietetyka

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” 

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia II i III roku zapraszamy do udziału w projekcie w ramach:

Modułu podnoszenia kompetencji

organizację szkoleń

Szkolenie wprowadzenie do nutrigenomiki

Szkolenie zaawansowane metody badawcze

Szkolenie psychodietetyka

organizację wizyt studyjnych

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Regulamin (710.4 KiB)

Scany wypełnionych i podpisanych dokumentów – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy przesłać na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 15.30.

Formularz Zgłoszeniowy CM Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Zarządzenie Dietetyka

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój 2/19; tel. (041) 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” 

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia II i III roku zapraszamy do udziału w projekcie w ramach:

Modułu podnoszenia kompetencji

organizację szkoleń

              Szkolenie wprowadzenie do nutrigenomiki

              Szkolenie zaawansowane metody badawcze

Szkolenie psychodietetyka

organizację wizyt studyjnych

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu.

Regulamin (710.4 KiB)

Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy przesłać na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 15.30.

Formularz Zgłoszeniowy CM Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Zarządzenie Dietetyka (3.8 MiB)

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój D 2/19; tel. 41 349 6903;
e-mail:
ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Dietetyka – studia licencjackie, nabór 2019/20.

Projekt „OKNO NA ŚWIAT” kierowany jest do studentów studiów licencjackich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20
na kierunku: Dietetyka

Realizacja projektu dotyczy modułu programów kształcenia (M1).

Kwalifikacja do modułu
Do modułu zostaną zakwalifikowani Studenci powyżej wymienionego kierunku, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają kształcenie jako studenci pierwszego roku.

Przystąpienie Uczestnika do Projektu
polega na złożeniu wypełnionych przez studenta/kę dokumentów

  1) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie (828.3 KiB)

2) Oświadczenia Uczestnika Projektu

Oświadczenie Uczestnika Projektu (711.5 KiB)

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z regulaminem projektu

Regulamin (710.4 KiB)

Wypełnione dokumenty należy złożyć Koordynatorowi modułu programów kształcenia dla kierunku Dietetyka – dr inż. Kamila Sobaś, pokój nr 2, Budynek A

 

Realizacja Projektu w semestrze I:

Realizację Projektu na kierunku dietetyka zaplanowano poprzez następujące działania:

Moduł M1 : Modyfikacja programów kształcenia na kierunku dietetyka poprzez  wprowadzenie kształcenia zdalnego E-learningu