o projekcie

Dietetyka – studia licencjackie, nabór 2019/20.

Projekt „OKNO NA ŚWIAT” kierowany jest do studentów studiów licencjackich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20
na kierunku: Dietetyka

Realizacja projektu dotyczy modułu programów kształcenia (M1).

Kwalifikacja do modułu
Do modułu zostaną zakwalifikowani Studenci powyżej wymienionego kierunku, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają kształcenie jako studenci pierwszego roku.

Przystąpienie Uczestnika do Projektu
polega na złożeniu wypełnionych przez studenta/kę dokumentów

  1) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie (828.3 KiB)

2) Oświadczenia Uczestnika Projektu

Oświadczenie Uczestnika Projektu (711.5 KiB)

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z regulaminem projektu

Regulamin (710.4 KiB)

Wypełnione dokumenty należy złożyć Koordynatorowi modułu programów kształcenia dla kierunku Dietetyka – dr inż. Kamila Sobaś, pokój nr 2, Budynek A.

 

Realizacja Projektu w semestrze I:

Realizację Projektu na kierunku dietetyka zaplanowano poprzez następujące działania:

Moduł M1 : Modyfikacja programów kształcenia na kierunku dietetyka poprzez  wprowadzenie kształcenia zdalnego E-learningu

 

Harmonogram Dietetyka I Semestr 19 20 (579.1 KiB)