Kierunek Lekarski

NABÓR 2017/18

(obecny III rok studiów)

Projekt „OKNO NA ŚWIAT” kierowany jest do studentów kierunku lekarskiego z naboru 2017/18 będących obecnie na III roku studiów

 Okres realizacji projektu przez UJK:  2019-2023

 

Realizacja Projektu:

Realizację Projektu na kierunku lekarskim zaplanowano poprzez następujące działania:

 1. Moduł M1 : Modyfikacja programów kształcenia oraz realizacja zajęć dydaktycznych na zmodyfikowanych przedmiotach na kierunku lekarskim, w tym wprowadzenie: kształcenia zdalnego E-learningu oraz włączenie w tok studiów nowych modułów fakultatywnych.
 2. Moduł M3: Staże studenckie.

Szczegółowy plan realizacji projektu z uwzględnieniem poszczególnych lat akademickich przedstawiają poniższe tabele.

 

Tabela 1. Realizacja projektu w roku akademickim 2019/20 (III rok studiów).

Uwaga: Studenci będąc po V i VI roku studiów ( do 30 września danego roku akademickiego) mogą skorzystać z  programu stażowego:

 1. 1 . po V-tym roku studiów – okres wakacyjny. Łączny wymiar stażu będzie wynosił 240 h/ 2 miesiące przy zachowaniu wymiaru co najmniej 20 h /tydzień. Staż ten realizowany jest dodatkowo, poza programem praktyk wakacyjnych po V roku studiów ujętym w planie studiów na kierunku lekarskim.
 2. 2 . po VI-tym roku studiów. Łączny wymiar stażu będzie wynosił 240 h/ 2 miesiące przy zachowaniu wymiaru co najmniej 20 h /tydzień.

Rekrutacja studentów do Modułu M1:

Etapy:

 1. Etap – Akcja informacyjna w CM UJK

– Udostępnienie informacji o projekcie na stronie internetowej CM UJK

                                    PROJEKTY/ OKNO NA ŚWIAT

Spotkanie bezpośrednie ze studentami kierunku lekarskiego – rok III.

 1. Etap – Przystąpienie uczestnika (studenta/ kę) do Projektu po wypełnieniu odpowiednich dokumentów:
  1) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. 1)
  2) Oświadczenia Uczestnika Projektu (zał.2)

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z regulaminem Projektu (zał. Reg.).

3) Wypełnione dokumenty należy złożyć Koordynatorowi modułu programów kształcenia dla kierunku lekarskiego.

 

KONTAKT :

Koordynator merytoryczny :

  dr n. med. Renata Stępień, V-ce Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

                                                      e-mail: renatas@ujk.edu.pl, tel. 41 349 69 39

Specjalista ds. dokumentacji:

Ewa Nowosińska, e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl, tel 41 349 69 03

 

Za Reg
Za Reg
za.-Reg.pdf
710.4 KiB
283 Downloads
Szczegóły
Zał 1
Zał 1
zal.-1.pdf
828.3 KiB
288 Downloads
Szczegóły
Zał 2
Zał 2
zal.-2.pdf
711.5 KiB
281 Downloads
Szczegóły