Operacja – Staż

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Operacja –Staż” nr POWR.03.01.00-00-S074/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Od 01.04.2018r. – 31.03.2020r.  na obszarze całej Polski. Skierowany jest dla 130 studentów III roku  pierwszego stopnia: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem Projektu „Operacja –Staż” jest  podniesienie kompetencji 130 studentów kierunków praktycznych (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia)  poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości 16-tygoniowego programu stażowego w okresie 01.04.2018r. – 31.03.2020r.

Wartość Projektu- 1760366.40 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1707555.40 zł

Do pobrania:

II edycja Projekt Operacja-Staż
rok akademicki 2019/2020 

Regulamin Projektu Operacja – Staż

Formularz zgłoszeniowy word

Formularz zgłoszeniowy pdf

Informacja o naborze dla Realizatora Stażu II edycja

Formularz zgłoszeniowy – Realizator Stażu II edycja

Wyniki rekrutacji II edycja Projektu Operacja-Staż:

Lista Osób Zakwalifikowanych Do Udziału W Projekcie Operacja Staż Fizjoterapia (57.0 KiB, 279 downloads)
Lista Osób Zakwalifikowanych Do Udziału W Projekcie Operacja Staż Pielęgniarstwo (120.7 KiB, 279 downloads)
Lista Osób Zakwalifikowanych Do Udziału W Projekcie Operacja Staż Położnictwo (124.4 KiB, 262 downloads)

Umowa trójstronna o staż 2019 FIZJOTERAPIA

Umowa trójstronna o staż 2019 PIELĘGNIARSTWO

Umowa trójstronna o staż 2019 POŁOŻNICTWO

Dziennik stażu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania

Wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej

Harmonogram stażu Operacja – Staż II edycja

I edycja Projekt Operacja-Staż
rok akademicki 2019/2020

Regulamin Projektu Operacja- Staż

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – Realizator Stażu

Informacja o naborze dla Realizatora Stażu

Umowa trójstronna dotycząca realizacji staży

Dziennik stażu

Lista placówek wybranych do projektu

Oświadczenie ZUS Stażysty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania