Aktualności

Pacjent standaryzowany jako wsparcie w symulacji medycznej

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej UJK dla pielęgniarek i położnych został wdrożony projekt ,,Pacjenta standaryzowanego”.

Zatrudniono 8 osób, które odgrywają rolę pacjentów symulowanych podczas scenariuszy symulacyjnych w zakresie pielęgniarstw specjalistycznych: geriatrycznego, położniczo-ginekologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego i innych. Odgrywają role samych pacjentów, ale również członków rodzin czy przypadkowych świadków zdarzeń medycznych.

Pacjenci symulowani zostali przygotowani do udziału w zajęciach ze studentami podczas kilkuetapowych szkoleń między innymi warsztatów teatralnych, które poprowadziła gościnnie znana aktorka Teatru Żeromskiego w Kielcach Beata Pszeniczna. Uczestnicy mieli szansę nauczyć się w sprzyjającej atmosferze jak pokazywać różnorodne emocje, nawet te trudne do zagrania.

Międzynarodowe szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej

W dniach 6-8 luty 5 osobowa grupa instruktorów symulacji medycznej MCSM UJK w Kielcach doskonaliła swoje umiejętności podczas międzynarodowego anglojęzycznego kursu EUSIM 1 w prestiżowym centrum METS w Bilthoven w Holandii.

Nasi Instruktorzy uzyskali tym samym certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej Sesam i podnieśli swoje kompetencje w zakresie profesjonalnych umiejętności prowadzenia debriefingu – ważnego elementu kształcenia metodą symulacji medycznej.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fundusze-Europejskie-UJK-UE-2.png

Informujemy, iż od dnia 20.12.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 15 (12K/3M) nauczycieli/nauczycielek akademickich.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy szkolenia zagranicznego dla 1 osoby z kadry dydaktycznej Collegium Medicum

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  20.12.2019  do 27.12.2019 r.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój B 1.20.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój B 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

 

Formularz uczestnika