Aktualności

Technicy SIMED wzięli udział w szkoleniu

Technicy Monoprofilowego Centrum Symulacji UJK dla Pielęgniarek i Położnych wzięli udział w dwudniowym szkoleniu w Centrum Symulacji w Poznaniu organizowanym przez Maragamedics, gdzie doskonalili swoje umiejętności w zakresie zaawansowanych metod technicznego przygotowania i serwisowania sprzętu symulacyjnego. Poznali nowoczesne technologie  Virtual Reality , zasady funkcjonowania wieloprofilowego centrum symulacji, tajniki tworzenia ran i realnych sytuacji klinicznych w dydaktyce.  Wzięli udział w zajęciach symulacyjnych dla obcokrajowców, w trakcie których uczestniczyli w scenariuszach prowadzonych w języku angielskim. Zdobyli nowe kompetencje i poszerzyli symulacyjne horyzonty.

Pomieszczenie obsługi symulacji, 2 techników patrzy na Monitory szkolenie technika, na zdjęciu fantom, 2 komputery, krzesełka, szafa, zegar, drzwi

Międzyuczelniany Bank Scenariuszy

 

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, opis pod zdjęciem treści, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

opis treści z zdjęcia: W ramach współpracy międzyuczelnianej z Uniwersytetami Rzeszowskim i Zielonogórskim opracowano scenariusze do zajęć wysokiej wierności metodą symulacji medycznej, które są dostępne dla kadry dydaktycznej UJK CM

 

Pacjent standaryzowany jako wsparcie w symulacji medycznej

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej UJK dla pielęgniarek i położnych został wdrożony projekt ,,Pacjenta standaryzowanego”.

Zatrudniono 8 osób, które odgrywają rolę pacjentów symulowanych podczas scenariuszy symulacyjnych w zakresie pielęgniarstw specjalistycznych: geriatrycznego, położniczo-ginekologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego i innych. Odgrywają role samych pacjentów, ale również członków rodzin czy przypadkowych świadków zdarzeń medycznych.

Pacjenci symulowani zostali przygotowani do udziału w zajęciach ze studentami podczas kilkuetapowych szkoleń między innymi warsztatów teatralnych, które poprowadziła gościnnie znana aktorka Teatru Żeromskiego w Kielcach Beata Pszeniczna. Uczestnicy mieli szansę nauczyć się w sprzyjającej atmosferze jak pokazywać różnorodne emocje, nawet te trudne do zagrania.

na zdjęciu jest 6 kobiet w pomieszczeniu, dyskutują
na zdjęciu jest kobieta gestykulująca wraz z słuchaczami