OBIEKTYWNY STRUKTURYZOWANY EGZAMIN KLINICZNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Dążąc do rozwoju kompetencji w nauczaniu metodą symulacji medycznej kolejnym etapem jest zgłębienie tajników wiedzy na temat egzaminowania.

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu odbyło się  5-dniowe szkolenie OSCE – Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny. W dwóch sesjach ośmioro dydaktyków z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa uczestniczyło w specjalistycznym kursie przygotowującym do prowadzenia egzaminów innowacyjną metodą symulacji medycznej, która w nowoczesny sposób w jednym czasie na kilku stacjach pozwala sprawdzać umiejętności i kwalifikacje studentów zawodów medycznych. Prestiżowe szkolenie zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanych egzaminatorów z Krakowskiego Centrum Rozwoju Kompetencji, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu egzaminu OSCE na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zdobyte umiejętności pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje nowocześnie wyposażone Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek
i położnych na UJK.