Aktualności

Międzynarodowe szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej

W dniach 6-8 luty 5 osobowa grupa instruktorów symulacji medycznej MCSM UJK w Kielcach doskonaliła swoje umiejętności podczas międzynarodowego anglojęzycznego kursu EUSIM 1 w prestiżowym centrum METS w Bilthoven w Holandii.

Nasi Instruktorzy uzyskali tym samym certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej Sesam i podnieśli swoje kompetencje w zakresie profesjonalnych umiejętności prowadzenia debriefingu – ważnego elementu kształcenia metodą symulacji medycznej.

 

w białym fartuchu dr M. Pierzak stoi obok łóżka, na którym leży manekin

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, iż od dnia 20.12.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 15 (12K/3M) nauczycieli/nauczycielek akademickich.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy szkolenia zagranicznego dla 1 osoby z kadry dydaktycznej Collegium Medicum

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  20.12.2019  do 27.12.2019 r.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój B 1.20.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój B 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

 

Formularz uczestnika

Rekrutacja uzupełniająca

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Informujemy, iż od dnia 25.11.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych-program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Rekrutacja uzupełniajaca dotyczy:

  • I stopnia z kierunku Pielęgniarstwo (nabór 2018/2019), (nabór 2019/20)
  • I stopnia z kierunku Położnictwo (nabór 2018/2019) , (nabór 2019/20)

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój 110 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 25 listopada 2019

Do 27 listopada 2019 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

Spotkanie Międzyuniwersyteckie – Rzeszów 15 listopad 2019

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

15 listopada 2019 r.  miało miejsce  II spotkanie międzyuczelniane z przedstawicielami uniwersytetów partnerskich  – Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nasz Uniwersytet reprezentowała 8 osobowa delegacja dydaktyków zajmujących się symulacją medyczną w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych UJK w Kielcach. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w zakresie budowy
i powstawania MCSM, prowadzenia działań dydaktycznych metodą symulacji medycznej, doświadczeń w zakresie serwisu i konserwowania sprzętu oraz działalności naukowej w MCSM.

Zawody Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zawody Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych

zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski  w ramach projektu SIMhealth 15.11.19 w Rzeszowie

 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych w Kielcach  reprezentował 5-osobowy zespół  studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa I stopnia wraz z opiekunami dydaktycznymi.

Team wielokrotnie spotykał się w czasie wolnym w salach niskiej i wysokiej wierności w celu przygotowań do zawodów. Efektem jest zdobycie II miejsca dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rywalizacja była zaciekła, studenci zmagali się w 4 konkurencjach. Tym bardziej dziękujemy naszym studentkom za wzorową postawę, zaangażowanie i waleczność.

dyplom za zajęcie II miejsca dla UJK W Kielcach w zawodach symulacji medycznej pielęgniarek i położnych Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

opis zdjęcia: dyplom za zajęcie II miejsca dla UJK W Kielcach w zawodach symulacji medycznej pielęgniarek i położnych organizowanych w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego CSM na Wydziale Medycznym Uniwersytety Rzeszowskiego realozowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rzeszów 15.11.2019r. Zdjęcie zwiera Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Medyczne w Łańcucie.

Informacja o rekrutacji – zawody symulacyjne dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictowo

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Informujemy, iż od dnia 01.10.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych – program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Ilość miejsc ograniczona.

REKRUTACJA DOTYCZY ZAWODÓW SYMULACYJNYCH

DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Pani Angeliki Lewandowskiej, pokój 1.20 .

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 17 października 2019

do 25 października 2019 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl