Pierwsza Międzyuczelniana Konferencja zwiększająca jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa

Pierwsza Międzyuczelniana Konferencja zwiększająca jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa. Temat konferencji: "Wymiana doświadczeń w zakresie symulacji medycznej" Termin konferencji 19 listopada 2020r. godzina 11:00 w ramach projektu SIMED