Pierwsza Międzyuczelniana Konferencja zwiększająca jakość kształcenia praktycznego studentów położnictwa

Pierwsza Międzyuczelniana Konferencja zwiększająca jakość kształcenia praktycznego studentów położnictwa. Temat konferencji: "Wymiana doświadczeń w zakresie symulacji medycznej" Termin konferencji 26 listopada 2020r. godzina 14:00 w ramach projektu SIMED