REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, iż od dnia 20.12.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 15 (12K/3M) nauczycieli/nauczycielek akademickich.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy szkolenia zagranicznego dla 1 osoby z kadry dydaktycznej Collegium Medicum

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  20.12.2019  do 27.12.2019 r.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój B 1.20.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój B 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

 

Formularz uczestnika