Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, iż od dnia 25.11.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych-program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Rekrutacja uzupełniajaca dotyczy:

  • I stopnia z kierunku Pielęgniarstwo (nabór 2018/2019), (nabór 2019/20)
  • I stopnia z kierunku Położnictwo (nabór 2018/2019) , (nabór 2019/20)

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój 110 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 25 listopada 2019

Do 27 listopada 2019 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl