Rekrutacja

Informujemy, iż od dnia 24.02.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”.

REKRUTACJA DOTYCZY ZAWODÓW SYMULACYJNYCH
DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Pani Angeliki Lewandowskiej, pokój B1.20 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 24.02.2020 r. do 02 marca 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój B1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl


Informujemy, iż od dnia 30.10.2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Rekrutacja dotyczy:

  • 80 studentów (78K/2M) I stopnia z kierunku Pielęgniarstwo (nabór 2018/19)
  • 40 studentów (39K/1M) I stopnia z kierunku Położnictwo (nabór 2018/19)

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć  do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej,  pokój 110 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa do 15 października 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 110

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22;  alewandowska@ujk.edu.pl

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl