Projekt Sonar

Szybka wysokoprzepustowa strategia identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 (SONAR)

Projekt SONAR realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Celem projektu jest opracowanie nowej strategii tzw. testowania grupowego poprzez badanie skuteczności grupowego testowania w bezobjawowej populacji młodych osób, niespełniających przyjętych przepisami epidemiologicznymi kryteriów do testowania, a stykających się z osobami z populacji wysokiego ryzyka – pacjenci szpitala, pensjonariusze DPS itp. W perspektywie, po udowodnieniu efektywności takiego postępowania w porównaniu z postępowaniem standardowym opartym na testowaniu osób ze ściśle określonymi kryteriami, mogłaby to być metoda rekomendowana np. do testowania pracowników ochrony zdrowia lub innych populacji (pracownicy placówek edukacyjnych, urzędów, zakładów produkcyjnych).
Efektem projektu ma być stworzenie protokołu diagnostycznego oraz oprogramowania umożliwiającego szybkie testowanie grupowe w laboratoriach prowadzących diagnostykę SARS-COV-2.
Uzyskane wyniki pozwolą także na zbudowanie nowoczesnej bazy danych w celu usprawnienia prognozowania potencjalnych nowych ognisk COVID-19 oraz dynamicznej wizualizacji prognozowanych zmian rozwoju epidemii w Polsce.

Swiadoma Zgoda Osoby Badanej (137.0 KiB)

SONAR Instrukcja Poboru Próby 29 11 2020 (321.1 KiB)

INSTRUKCJA Rejestracja SONAR (1.2 MiB)