Władze Wydziału

Dziekan
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
pok. D 1/15
tel. 41 349 6916
marianna.janion@ujk.edu.plSekretariat:
mgr Karina Janic – starszy specjalista
pok. D 1/14
tel. 41 349 6911
fax. 41 349 6916
karina.janic@ujk.edu.pl

e-mail do Dziekana Collegium Medicum:
cm@ujk.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia – nauki medyczne
dr n. med. Przemysław Wolak
pok. D 1/12b
tel. 41 349 6914
przemyslaw.wolak@ujk.edu.pl
Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK
pok. D 1/12b
tel. 41 349 6976
grazyna.nowak-starz@ujk.edu.pl

Skład Rady Wydziału

prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion przewodnicząca
dziekan
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. nadzw. prodziekan ds. kształcenia
dr n. med. Przemysław Wolak prodziekan ds. kształcenia
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nadzw
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.
dr n. med. Kaczmarczyk Małgorzata
dr n. o kf. Markowska Małgorzata
dr n. med. Łukasz Nawacki
dr n. med. Edyta Naszydłowska
dr n. o zdr. Dorota Rębak
dr n. med. Renata Stępień
dr n. med. Grażyna Wiraszka
mgr Elżbieta Cichecka-Gil
Izabela Oleś