Katedra Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Farmakologii

Kierownik katedry
 

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
beata.wozakowska-kaplon@ujk.edu.pl
tel. 41 349 6929

profesorowie UJK
dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. UJK ewa.orlewska@ujk.edu.pl
adiunkci badawczo-dydaktyczni
dr n. med. Radosław Bartkowiak radoslaw.bartkowiak@ujk.edu.pl
dr n. med. Małgorzata Czarny-Działak malgorzata.czarny-dzialak@ujk.edu.pl
dr n. med. Iwona Gorczyca iwona.gorczyca@ujk.edu.pl
dr n. med. Katarzyna Starzyk katarzyna.starzyk@ujk.edu.pl
adiunkci dydaktyczni
dr n. farm. Marek Jędrzejczak marek.jedrzejczak@ujk.edu.pl
asystenci
lek. Anna Cedro anna.cedro@ujk.edu.pl
lek. Michał Bączek michal.baczek@ujk.edu.pl
wykładowcy
dr n. chem. Ewelina Błońska-Sikora ewelina.blonska-sikora@ujk.edu.pl
mgr Olga Spałek olga.spalek@ujk.edu.pl