Struktura organizacyjna Instytutu Nauk Medycznych

Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. kształcenia w naukach przedklinicznych dr n. med. Renata Stępień
Z-ca Dyrektora kształcenia w naukach klinicznych dr n. med. Łukasz Nawacki
Sekretariat Instytutu
mgr Magdalena Raczyńska
tel. (041) 349 6970
wnoz_inm@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny
Obsługa administracyjna Instytutu
mgr Aneta Widłak
tel. (041) 349 6973
aneta.widlak@ujk.edu.pl
specjalista ds. administracji
mgr Emilia Kotlarz
tel. (041) 349 6979
emilia.kotlarz@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny
mgr Anna Lasota
tel. (041) 349 69 72
anna.lasota@ujk.edu.pl
specjalista ds. administracyjnych

 

 • Zakład Anatomii
 • Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
 • Laboratorium Fizjologii, Patofizjologii
 • Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO
 • Zakład Mikrobiologii i Immunologii
 • Klinika Otolaryngologii
 • Laboratorium Mikrobiologii
 • Katedra Medycyny Zabiegowej z Pracownią Genetyki Medycznej
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej ŚCO
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej ŚCO
 • Klinika Chirurgii Naczyniowej WSzZ
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej WSzZ
 • Klinika Kardiochirurgii ŚCK
 • Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzZ
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej z Pracownią Badań Naukowych
 • II Klinika Kardiologii ŚCK
 • Klinika Chorób Zakaźnych WSzZ
 • Klinika Chorób Wewnętrznych WSzZ
 • Klinika Nefrologii WSzZ
 • Katedra Pediatri i Chirurgii Dziecięcej
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego
 • I Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego
 • II Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego
 • Zakład Dermatologii, Kosmetologii i Chirurgii Estetycznej
 • Klinika Dermatologii WSzZ
 • Zakład Patomorfologii i Doświadczalnej z Pracownią Histologii i Medycyny Sądowej
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii WSzZ
 • Klinika Ginekologii im. prof. hab. dr n. med. Józefa Starzewskiego ŚCO
 • Klinika Neurologii WSzZ
 • Klinika Rehabilitacji WSzZ
 • Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSzZ
 • Klinika Okulistyki WSzZ
 • Klinika Neonatologii WSzZ
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej ŚCP im. Wł. Buszkowskiego