Struktura organizacyjna Instytutu Nauk o Zdrowiu

Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
  dr n. o kf. Małgorzata Markowska
  dr n. med. Edyta Naszydłowska
  dr n. o zdr. Dorota Rębak
  dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator w zakresie praktyk zawodowych

 

Sekretariat Instytutu
mgr Monika Sikora
pok. D 1/14
tel. 41 349 6989
inoz@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Obsługa administracyjna Instytutu
mgr Agata Adamczyk
pok. B 2.21
tel. 41 349 6935
agata.adamczyk@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Elżbieta Hombek
pok. B 2.22
tel. 41 349 6981
elzbieta.hombek@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Beata Niebudek
pok. A 0.09
tel. 41 349 6952
beata.niebudek@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Szydłowska
pok. B 2.21
tel. 41 349 6948
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak
paulina.zieba-szczepaniak@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny