Zakład Zdrowia Publicznego

Kierownik katedry


dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK
grazyna.nowak-starz@ujk.edu.pl
tel. 41 349 6976

adiunkci badawczo-dydaktyczni  
dr hab. n. med. Dominik Odrobina dominik.odrobina@ujk.edu.pl
dr n. hum. Halina Król halina.krol@ujk.edu.pl
dr n o zdr. Dorota Rębak dorota.rebak@ujk.edu.pl
dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka agnieszka.strzelecka@ujk.edu.pl
dr n. o zdr. Ewa Zięba ewa.zieba@ujk.edu.pl
adiunkci dydaktyczni  
dr n. o zdr. Ewa Makieła ewa.makiela@ujk.edu.pl
asystenci  
dr n. o kf. Elżbieta Cieśla elzbieta.ciesla@ujk.edu.pl
wykładowcy  
dr n. o zdr. Marta Kordyzon marta.kordyzon@ujk.edu.pl