Struktura Instytutu

Struktura organizacyjna Instytutu Nauk o Zdrowiu
(wg stanu na dzień 9.12.2019r.)

Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
  dr n. o kf. Małgorzata Markowska
  dr n. med. Edyta Naszydłowska
  dr n. o zdr. Dorota Rębak
  dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator w zakresie praktyk zawodowych

Sekretariat Instytutu

mgr Monika Sikora starszy specjalista ds. administracyjnych

Obsługa administracyjna Instytutu

mgr Agata Adamczyk starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Elżbieta Hombek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Beata Niebudek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Szydłowska starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Magdalena Tofil starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak starszy referent administracyjny

 

L.p.

Zakład

Kierownik

Skład osobowy

1.

Katedra

Pielęgniarstwa, Położnictwa

i Medycyny Ratunkowej

dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

 

dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski, prof. UJK

dr n. med. Małgorzata Knap, adiunkt

dr n. med. Edyta Naszydłowska, adiunkt

dr n. med. Aleksandra Cieślik, adiunkt dyd.

dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, adiunkt dyd.

dr n. med. Elżbieta Kamusińska, adiunkt dyd.

dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska, adiunkt dyd.

dr n. med. Barbara Lelonek, adiunkt dyd.

dr n. med. Aleksandra Słopiecka, adiunkt dyd.

dr n. med. Renata Stępień, adiunkt dyd.

dr n. med. Grażyna Wiraszka, adiunkt dyd.

mgr Elżbieta Zawierucha, asystent dyd.

dr n. o zdr. Ewelina Nowak, wykładowca

dr n. o zdr. Przemysław Zając, wykładowca

mgr Durlik Marlena, wykładowca

mgr Ewa Jachymczyk, wykładowca

mgr Małgorzata Jasińska, wykładowca

mgr Agnieszka Kaleta, wykładowca

mgr Paulina Łon, wykładowca

mgr Kamil Makowski, wykładowca

mgr Beata Prokop, wykładowca

mgr Mateusz Putowski, wykładowca

mgr Agnieszka Saługa, wykładowca

mgr Ewelina Siczek, wykładowca

mgr Marzena Wrześniewska, wykładowca

mgr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk, wykładowca

mgr Bartosz Wydrych, wykładowca

mgr Małgorzata Dudek, instruktor

mgr Ewa Kozłowska, instruktor

mgr Olczyk Justyna, instruktor

mgr Katarzyna Wójcik, instruktor

mgr Agnieszka Zaworska-Winiarska, instruktor

 

2.

 

Zakład Zdrowia Publicznego

dr hab. n. hum.

Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK

dr hab. n. med. Dominik Odrobina, adiunkt

dr n. hum. Halina Król, adiunkt

dr n o zdr. Dorota Rębak, adiunkt

dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka, adiunkt

dr n. o zdr. Ewa Zięba, adiunkt

dr n. o zdr. Ewa Makieła, adiunkt dyd.

dr n. o kf. Elżbieta Cieśla, asystent

mgr Marta Kordyzon, wykładowca

 

3.

Zakład Żywienia, Dietetyki

 

dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK

dr n. o zdr. Anna Tokarska adiunkt dyd.

dr. n. rol. Kamila Sobaś, adiunkt dyd.

dr n. o zdr. Monika Pierzak, asystent

mgr Iwona Wawrzycka, asystent

mgr Agata Bujak-Krzemińska, wykładowca ½ etatu

 

4.

Zakład Fizjoterapii

 

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak, adiunkt

dr n. med. Marek Kiljański, adiunkt

dr n. med. Anna Lipińska, adiunkt

dr n. med. Agata Michalska, adiunkt

dr n. med. Marcin Pingot, adiunkt

dr n. o zdr. Beata Szczepanowska – Wołowiec, adiunkt

dr n. o zdr. Tomasz Wójcik, adiunkt

dr n. med. Renata Gałuszka, adiunkt dyd.

dr n. med. Marek Grabski, adiunkt dyd.

dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź, adiunkt dyd.

dr n. o kf. Małgorzata Markowska, adiunkt dyd.

dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik, adiunkt dyd.

dr n. med. Małgorzata Starczyńska, adiunkt dyd.

mgr Artur Marszałek, asystent

dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska, asystent

dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski, asystent ½ etatu

 

5.

Zakład Wychowania Fizycznego

i Posturologii

i Gerontologii

 

dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

 

dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

prof. Courteix Daniel, prof. wizytujący II etat (do 31.12.2019)

dr hab. n. o kf. Marek Żak, prof. UJK

dr n. o kf. Małgorzata Biskup, adiunkt

dr n. o kf. Magdalena Lelonek, adiunkt

mgr Kamil Markowski, instruktor

mgr Magdalena Lipińska – Stańczak, wykładowca

mgr Filip Szołowski, wykładowca

 

 

Laboratorium Posturologii

Kierownik – dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

 

6.

Katedra

Onkologii

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

dr n. med. Jarosław Jaskulski, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Piotr Kędzierawski, adiunkt,

dr n. med. Paweł Macek, adiunkt

dr n. med. Paweł Orłowski, adiunkt ½ etatu

 

Klinika Onkologii Klinicznej ŚCO

Kierownik – prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Klinika Endokrynologii ŚCO

Kierownik – dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi – ŚCO

Kierownik – dr n. med. Sławomir Okła

Klinika Radioterapii ŚCO

Kierownik – lek. Jacek Sadowski,

Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Klinika Urologii im. dr n. med. Stefana Olszewskiego – ŚCO

Kierownik – dr n. med. Jarosław Jaskulski, FEBU

Konsultanci naukowi:

prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU i prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

7.

Katedra Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
i Farmakologii

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska- Kapłon

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. UJK

dr n. med. Radosław Bartkowiak, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Małgorzata Czarny-Działak, adiunkt

dr n. med. Iwona Gorczyca, adiunkt ½ etatu

dr n. farm. Marek Jędrzejczak, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Katarzyna Starzyk, adiunkt ½ etatu

dr n. farm. Piotr Rafalski, adiunkt dyd.

lek. Anna Cedro, asystent

lek. Michał Bączek, asystent

dr n. chem. Ewelina Błońska-Sikora, wykładowca

mgr Olga Spałek, wykładowca

 

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii ŚCK

Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

8.

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychiatrii

 

dr hab. n. hum.

Monika Szpringer, prof. UJK

 

 

dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK

dr n. hum. Martyna Głuszek – Osuch, adiunkt

dr n. med. Agata Anna Horecka-Lewitowicz, adiunkt

dr n. o zdr. Mirosława Tekiel, adiunkt ½ etatu

dr n. biol. Monika Zaręba, adiunkt

dr n. hum. Edyta Laurman – Jarząbek, adiunkt dyd.

dr n. hum. Mirosława Skawińska, adiunkt dyd. 9/10 etatu

ks. dr Paweł Tambor, adiunkt dyd. ½ etatu
dr n. med. Rafał Łoś, asystent

dr n. hum. Aldona Kopik, asystent (Instytut Pedagogiki)

dr n. med. Izabela Chojnowska – Ćwiąkała, asystent

mgr Marzena Reliszka, asystent dyd.

mgr Aneta Chrut, wykładowca

 

Punkt Interwencji Kryzysowej dla studentów

Kierownik – dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK