Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rok akademicki 2020/2021! W imieniu Władz Collegium Medicum pragnę powitać studentów kierunku dietetyki.

W związku z sytuacją epidemiczną pragniemy poinformować Państwa o obowiązujących zasadach.

Informujemy że:

  1. Na korytarzach i łazienkach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekcyjnym;
  2. Na drzwiach wszystkich sal dydaktycznych zamieszczono informację o limicie osób, które mogą jednorazowo przebywać w pomieszczeniach;
  3. Studenci są zobowiązani zajmować miejsca w salach i poruszać się ciągiem komunikacyjnym zachowując konieczny dystans;
  4. Uruchomiono dodatkowe wejście do budynku od strony al. IX Wieków Kielc;
  5. Na terenie budynku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust;
  6. Na terenie budynku ma prawo przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów ostrej infekcji dróg oddechowych;
  7. Utworzono izolatorium na parterze przy wejściu głównym dla osób, które w trakcie zajęć poczują się chore. W tym miejscu dostępny jest również termometr do pomiaru temperatury ciała.
  8. Bieżące informacje i komunikaty dotyczące stanu epidemii publikowane są na stronie głównej UJK.

Życzę sukcesów, optymizmu i dużo zdrowia
dr n. med. Agata Michalska
z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_122_2020.html

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_112_2020.html