Egzamin

Kierunek: Zdrowie publiczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Nauka o człowieku – Anatomia
Prowadzący: Prof. UJK dr hab. n. med. Maciej Kielar
Termin: 06.02.2015 (piątek)                  10:00    s. 101