EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Studenci 3 roku kierunku Kosmetologia stacjonarne/niestacjonarne

Terminy testu praktycznego:

1 lipca 2019 godz.9.00-etap pisemny sala 0/12A-obecność obowiązkowa.

Należy przybyć 20 minut przed egzaminem, koniecznie mieć przy sobie: legitymację studencką bądź dowód osobisty oraz przybory do pisania w kolorze czarnym.

2 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

2 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej

2 lipca 2019, sala nr 6 godz.9.00

Lp. Nr Albumu
1 125456
2 125482
3 125530
4 122016
5 128465
6 125689

2 lipca 2019,sala nr 6 godz.11.00

Lp. Nr Albumu
1 125716
2 125969
3 125974
4 126065
5 126083
6 126373

 

2 lipca 2019, sala nr 6 godz.13.00

Lp. Nr Albumu
1 127259
2 125460
3 125810
4 127819
5 126252

 

2 lipca 2019, sala nr 7 godz.9.00

Lp. Nr Albumu
1 126461
2 109215
3 126913
4 127002
5 126231
6 126359

 

2 lipca 2019, sala nr 7 godz.11.00

Lp. Nr Albumu
1 126396
2 128363
3 126485
4 126498
5 126504
6 128639

2 lipca 2019, sala nr 7 godz.13.00

Lp. Nr Albumu
1 126656
2 126679
3 126731
4 126843
5 126852

 

4 lipca 2019 sala nr 6 godz.9.00

Lp. Nr Albumu
1 127034
2 127036
3 127064
4 127137
5 127173
6 127184

4 lipca2019, sala nr 6 godz.11.00

Lp. Nr Albumu
1 125559
2 126017
3 126321
4 126682
5 127715

4 lipca 2019, sala nr 7 godz.9.00

Lp. Nr Albumu
1 126379
2 126404
3 126515
4 127546
5 126842
6 123111

4 lipca 2019, sala nr 7 godz.11.00

Lp. Nr Albumu
1 128670
2 127727
3 126111
4 116397
5 123553