Egzamin dyplomowy praktyczny

Informujemy, że Egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku Ratownictwo medyczne – III rok studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się w dniach:

 część egz. teoretyczna

26.06.2015 r. godz. 15:15 – test  (st. S i N) – Aula 0/13 (nowy budynek)

część egz. praktyczna

29.06.2015 r. , godz. 15:00 – (grupy dr M. Szerli, dr M. Knap i mgr M. Wieczorka)

01.07.2015 r., godz. 09:00 – (grupy mgr P. Musiała, mgr K. Makowskiego – 2 gr.)

Szczegółowych informacji dot. udziela p. mgr inż. Agata Gruca, tel. 41/349-69-22