Egzaminu u Prof. Roberta Buckiego

UWAGA TERMIN egzaminu u Prof. Roberta Buckiego
dla Ratownictwa medycznego studia stacjonarne I rok
z przedmiotu Biologia i mikrobiologia zaliczenie z oceną 12.01.2021r. o godz 8:00

Platforma e-learning UJK