Egzaminy i zaliczenia u dr A. Tokarskiej

Egzamin-Dietetyka 1 rok stacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-19.06.2019 godz.15.00-16.00 sala 0/12b

Egzamin- Dietetyka 1 rok niestacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-22.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Żywienie w wybranych chorobach nowotworowych– dr A.Tokarska-24.06.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok stacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-27.06.2019 godz.15.00-15.45 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok niestacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-29.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej dr A.Tokarska-03.07.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie- Dietetyka 2 rok niestacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej– dr A.Tokarska-21.06.2019 godz.17.00-18.00 sala 0/12b