Egzaminy poprawkowe z Chorób Wewnętrznych dla RM

  1. Egzamin poprawkowy z Chorób Wewnętrznych dla RM studia stacjonarne (3 osoby) – 2.03.2021r. godz 15:00
  2. Egzamin poprawkowy z Chorób Wewnętrznych dla RM studia niestacjonarne (11 osób) – 28.02.2021r. godz 10:00

Egzaminy pisemne, pytania otwarte.